SINDS 1925
Lidmaat schap SSV Wilhelm Tell
Lidmaatschap: Om volwaardig lid te worden van onze schietvereniging dien je de volgende procedure te doorlopen: Introducé:  De eerste keer dat je op onze vereniging serieus kennis maakt met de schietsport. Na het kennismakingsgesprek met een van onze bestuursleden laten we je op deze avond kennis maken met alle disciplines die je kunt beoefenen. Je betaalt alleen de die avond gebruikte kaarten en munitie. Je kunt maximaal 2x als introducee bij ons komen kijken. Aspirant: De 3e keer dat je onze vereniging bezoekt wordt je na het samen met een bestuurslid invullen van het aanmeldingsformulier en de eigen verklaring aspirant. Je dient hiervoor dan al wel te beschikken over een “verklaring omtrent gedrag”. Deze VOG dien je zelf                 op tijd aan te vragen bij de gemeente in je woonplaats. Wij melden je dan direct aan als lid van de KNSA (de bond voor       sportschutters in Nederland). Nadat wij bericht hebben gekregen dat je KNSA lidmaatschap is geaccepteerd dien je in de door jou gekozen discipline onder begeleiding van een van onze gecertificeerde basistrainers minimaal 13 schietbeurten te laten registreren. Na een periode van minimaal 6 maanden beslist de ballotagecommissie of je in aanmerking komt voor het volwaardig lidmaatschap. Aspiranten (zowel junioren als volwassenen) betalen direct eenmalig ± € 25,00 inschrijfgeld WT, eenmalig inschrijfgeld KNSA                               ± € 30,00 (junioren gratis) en lidmaatschap KNSA ± € 40,00 (junioren ± € 11,50). Daarnaast betaal je uiteraard de gebruikte kaarten en munitie per schietavond. Na ontvangst van je KNSA licentiepas mag je dan verder met vuurwapens gaan oefenen. Lid: Nadat je 12 maanden volwaardig lid bent geweest, de interne cursus goed hebt doorlopen inclusief voldoende schietbeurten en                  deel hebt genomen aan de (interne) competities kun je indien gewenst in aanmerking komen voor het aanvragen van een eigen wapenvergunning ter bevordering van je kunnen voor het wedstrijdelement. Om deze te houden  moet je elk jaar minimaal 18 beurten laten registreren en deel nemen aan (interne) competities. Senior leden (vanaf 18 jaar)betalen: Contributie per nieuw schietjaar inclusief lidmaatschap KNSA ± € 150,00. Vanaf datum lidmaatschap tot aanvang nieuw schietjaar dient nog de contributie naar rato te worden voldaan. Juniorleden (12 tot 18 jaar) betalen: Contributie per nieuw schietjaar inclusief lidmaatschap KNSA ± € 45,00 Vanaf datum lidmaatschap tot aanvang nieuw schietjaar                          dient nog de contributie naar rato te worden voldaan. Daarnaast betaal je per avond voor: Klein kaliber kaarten ± 0,10 per stuk. Klein kaliber munitie vanaf ± € 6 per doosje van 50 stuks. Luchtkaarten ± 0,20 per stuk. Luchtmunitie ± € 8 per doosje van 500 stuks. Activiteiten: Naast de wekelijkse schietavond en de traditionele jaarvergadering vinden er binnen onze vereniging nog andere activiteiten                     plaats waaraan je deel kan nemen. Schietwedstrijden:  De interne competitie waarbij de leden al naar gelang hun nivo ingedeeld zijn in aparte klassen waarbij je het onderling tegen                   elkaar kunt opnemen. Drechtstedencompetitie waarbij je zowel in een team als individueel tegen leden van andere verenigingen uitkomt in de                   schietlokalen van een 4 tal verenigingen in de regio Dordrecht. Daarnaast worden er door diverse verenigingen open wedstrijden georganiseerd in geheel Nederland. Damesschietavond: De partners van de leden meten hun krachten in december op de luchtbanen waarmee leuke prijzen zijn te winnen.                                        Altijd gevolgd door onze traditionele verloting of rad van fortuin. Paas-, Sinterklaas- en boutschieten: Traditioneel zijn er rond Pasen en met Sinterklaas en Kerst leuke prijzen te winnen in een onderlinge wedstrijd. Mosselavond: Streven is om 1 maal per jaar een gezellige mosselavond te organiseren uiteraard voor de leden en hun partners. Hopelijk is je interesse gewekt voor onze vereniging die na bijna 100 jaar nog steeds springlevend is.                                                                               Wil je als introducé kennis maken met de schietsport neem dan contact op met een van de onderstaande bestuursleden:                                                              Voorzitter: A. Erkelens tel 0648136365                                                     Penningmeester: R.A du Burck tel 0623837566                                                               Secretaris: R. Aupperlee tel 078-6124716                                                                  Website: www.ssvwilhelmtell.nl