SINDS 1925
Aan alle (aspirant) leden van S.S.V. Wilhelm Tell Te Alblasserdam
Zoals gisteren op de vergadering beloofd hierbij een samenvatting van de wijzigingen in de interne competitie per mei. Mocht je hierover nog vragen hebben kun je deze altijd stellen aan bestuur of wedstrijdleiding.  Aanpassing interne competitie kkg/kkp: 1. KKG schutters in de A klasse schieten 25 x 12 kaarten (in 2017 20x 12 kaarten i.v.m. late start) De KNSA wedstrijd vervalt hiermee voor deze schutters.  KKG schutters in de B & C klasse schieten 25 x 6 kaarten (in 2017 20 x 6 kaarten i.v.m. late   start) maar zullen daarnaast 5x de KNSA wedstrijd van 12 kaarten (waarvan er 6 tellen) moeten blijven schieten.  KKP schutters in de A klasse schieten 20 x 8 kaarten.  De KNSA wedstrijd vervalt hiermee voor deze schutters. KKP schutters in de B en C klasse blijven 4 kaarten schieten maar zullen daarnaast 5x de KNSA wedstrijd van 8 kaarten (waarvan er 4 tellen) moeten blijven schieten. Organisatorische consequenties: Piet gaat de kaarten op een voor hem geschikt moment thuis tellen zodat hij ook meer tijd krijgt om te schieten. Het handmatig opschrijven van alle korpsen op het bord komt te vervallen wat tijd bespaart. Arie Haksteeg past het telprogramma tijdig in de computer aan. Maarten krijgt de getelde kaarten na 1 week van Piet en voert deze daarna in. OfficiĆ«le uitslag komt hierdoor pas na 2 weken via een computerprint op het bord.   Mogelijk extra baanbelasting. Dit kan indien nodig opgelost worden door een extra avondopening. Hier moet dan wel minimaal 1 bestuurslid aanwezig zijn. Als Piet gaat schieten moet Harrold indien nodig de kaartverkoop overnemen. Iedereen is verplicht om van te voren zijn naam op de kaarten te zetten.